Hier diverse links betreffende de LLLT - Lichtherapie onderzoeken.

Er zijn honderden onderzoeken,

Wat de uitslagen van de onderzoeken gemeen hebben is dat pijn afneemt en er meer energie (ATP) ontstaat ( o.a. door extra zuurstof) tot in de kleinste cellen van ons lichaam.

Dit bij allerlei ziekten en aandoeningen. Tevens geen directe negatieve bijwerkingen. 

Het is opvallend dat bij zoveel positieve resultaten van de licht therapie, de huidige medische wereld er zo weinig (bijna geen) gebruik van maakt.

Hier in de medische bibliotheek van Amerika zijn veel onderzoeken en uitslagen te vinden: US National Library of MedicineNational Institutes of Health

Uitleg Kleinste cellen van ons lichaam: Mitochondriën, https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion

 

Onderzoeken:

Gewrichten, ligamenten, spieren, zenuwen, pezen : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4743666/

Alzheimer : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23946409

Borstkanker: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5719569/

Chronische pijn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4137223/ 

Rugpijn:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4704537/ 

Dislypidemi(verstoorde verhouding Cholesterol): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594357/

Frozen shoulder: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25271097

Hersenen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28580093

Hersenen:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27752476

Hersenen bij letsel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21182447

Kanker algemeen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3882349/

Leverziekten: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22827550

Mucositis : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128883

Neuro en energie (ATP) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3065857/

Parkinson: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19534794/

PTSS : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28001756

Rotator cuff disfunctie: (  4 verschillende relatief diep gelegen spieren in de schouder. De 4 spieren die onderdeel uitmaken van de rotator cuff zijn: (m. infrapsinatus, m. supraspinatus, m. teres minor en m. subscapularis) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27283591

Schildklier: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662037

Schildklier: https://thyroidpharmacist.com/articles/lasers-thyroid-tissue-regeneration/

Schildklier: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534372/

Tandheelkunde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24656472

Traumatische hersenbeschadiging: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28001756

 

Onderzoeken Dhr drs van der Veen

Bron: https://www.drsvanderveen.nl/Wetenschappelijk%20onderzoek%20Lasertherapie.htm

Lasertherapie effectief bij nekklachten.

 

Nekpijn is een veel voorkomende aandoening. Medicamenteuze therapie is tot op heden nog niet de beste behandeling gebleken en heeft nogal wat bijwerkingen zoals maagdarmstoornissen.

De lage intensiteit laser therapie, ook genoemd Low-level laser therapy (LLLT) is een relatief onbekende niet invasieve behandeling voor nekpijn, waarbij niet-thermale (niet-verhittend) laser bestraling wordt toegepast op de pijnpunten.

Door de auteurs is een systematisch review gedaan en een meta-analyse van de beschikbare gerandomiseerde gecontroleerde trials op dit gebied om de effectiviteit van de LLLT voor nekpijn te bepalen.

In geautomatiseerde databases werd gezocht naar de effectiviteit van LLLT die gebruik maakt van elke golflengte in vergelijking met een placebo groep of een actieve controle groep in acute of chronische nekpijn. Het uiteindelijke effect (effectgrootte) uit de primaire uitkomstmaat, de intensiteit in pijn (VAS), werd gedefinieerd als een gemiddeld verschil in verandering in mm op een 100 mm VAS (Visual Analog Scale) schaal.  

Er konden 16 gerandomizeerde gecontrolleerde trials gevonden worden waarbij in totaal  820 patiënten waren geïncludeerd. Bij acute nekpijnklachten lieten twee trials een relatief risico (RR) van 1.69 (95% CI 1.22-2.33) zien voor pijnvermindering bij gebruik van LLLT versus placebo. Vijf trials bij chronische nekpijn lieten een RR voor pijnverbetering zien van 4.05 (2.74-5.98) voor LLLT. Patiënten in 11 trials rapporteerden een verandering n de VAS voor pijnintensiteit vermindering van 19.86 mm (10.04-29.68). Zeven trials lieten follow-up data zien1-22 weken na afronding van de behandeling waarbij er een korte termijn pijnvermindering bleef 22.07 mm (17.42-26.72). Bijwerkingen van LLLT werden nauwelijks gevonden en waren niet verschillend van de placebo.  

De auteurs concluderen dat Lasertherapie acute nekpijn onmiddellijk verminderd na behandeling en dat dit tot 22 weken na de behandeling aanhoudt bij de behandeling van patiënten met chronische nekklachten.

Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Chow RT, Johnson MI,Lopes-Martins RA, Bjordal JM.

 

Laseracupunctuur effectief bij hoofdpijnklachten bij kinderen.

Tijdens een onderzoek met laseracupunctuur bij 43 kinderen met migraine of spanningshoofdpijn werd een duidelijke verbetering gevonden in de frequentie en ernst van de hoofdpijnklachten. De kinderen waren gemiddeld 12,3 jaar oud en kregen 4 behandelingen in 4 weken tijd. Na 4 maanden werd gekeken wat het effect van laseracupunctuur was. Hierbij werd gevonden dat de ernst van de hoofdpijn duidelijk was afgenomen.

Laser acupuncture in children with headache: A double-blind, randomized, bicenter, placebo-controlled trial

 

Lasertherapie effectief bij acute lage rugpijnklachten.

Bij dit onderzoek werden 546 patiënten onderzocht met acute lage rugklachten. Gekeken werd wat de aanvullende waarde was van Lasertherapie of LLLT. Na 15 behandelingen bleek dat de groep patiënten die Lasertherapie kregen een grotere verbetering vertoonden dan de patiënten die geen Lasertherapie gekregen hadden. De conclusie was dat Lasertherapie of LLLT een grotere verbetering gaf dan andere behandelingen.

Acute Low Back Pain with Radiculopathy: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study.

 

Lasertherapie effectief bij slijtage van de knieën.

Gekeken werd naar het effect van Lasertherapie of LLLT bij artrose van de knieën. Er werd een duidelijke verbetering van de pijnklachten gevonden na Lasertherapie. Maar ook bleek dat de doorbloeding van het kniegewricht beter geworden was.

The effect of low-level laser in knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.

 

Positieve onderzoekingen Lasertherapie bij verschillende aandoeningen.

Gewrichtsklachten.

 • Antipa C, et al. Comparative effects of various IR low energy diodes in the treatment of the rheumatic diseases. 1997. In press (Monduzzi Editore, Bologna).

 • Barabas K, et al. Controlled clinical and experimental examinations on rheumatoid arthritis patients and synovial membranes performed with neodym phosphate glass laser irradiation. Proc. 7th Congr Internat Soc for Laser Surg and Med, Munich June 1987. Abstract no 216a.

 • Goldman JA, et al. Laser therapy of rheumatoid arthritis. Lasers Surg Med 1980;1:93-102.

 • G¼rtte S, et al. Doppelblindstudie zur ueberpruefung der wirksamkeit und vertraeglichkeit einer niederenergetischen lasertherapie bei patienten mit aktiver gonarthrose. Jaros Orthopaedie 1995;12:3034.

 • Hoteya K, et al. Effects of a 1W GaAlAs diode laser in the field of orthopedics. In: Meeting report: The First Congress of the International Association for Laser and Sports Medicine. Tokyo, 1997. Laser Therapy 1997;9(4):185.

 • Lonauer G. Controlled double blind study on the efficacy of He-Ne-laser beams versus He-Ne- plus infrared-laser beams in the therapy of activated osteoarthritis of finger joints. Clin Experim Rheuma 1987;5(suppl 2):39.

 • Mach ES, et al. Helium-neon (red light) therapy of arthritis. Rheumatologia 1983;3:36.

 • Miyagi K. Double-blind comparative study of the effect of low-energy laser irradiation to rheumatoid arthritis. Current Awareness of Excerpts Medica. Amsterdam. Elsevier Science Publishers BV. 1989;25:315.

 • Molina JJ, et al. La laserterapia como coadyuvante en el tratamiento de la A.R. (Artritis Reumatoidea). Boletin CDL, Barcelona, 1987;14:4-8.

 • Nivbrant BO, et al. Therapeutic laser treatment in gonarthrosis. Acta Orthop Scand1989;60:231.

 • Ortutay J, et al. Psoriatic arthritis treatment with low-power laser irradiation. A double-blind clinical study. Lasermedizin - Laser in Med Surg 1998;13(3-4):140.

 • Oyamada Y, et al. A double-blind study of low power He-Ne laser therapy in rheumatoid arthritis. Optoelectronics in Medicine 1987; p 747-750. Springer Verlag, Berlin (abstract). Complete study in Boleton de CDL. 1988;17:8-12.

 • Palmgren N, et al. Low-power laser therapy in rheumatoid arthritis. Lasers in Medical Science 1989;4:193.

 • Willner R, et al. Low power infrared laser biostimulation of chronic osteoarthritis in hand.Lasers Surg Med 1985;5:149.

Epicondylitis of tenniselleboog

 • Gudmundsen J, et al. Laserbehandling av epicondylitis humeri og rotatorcuff-syndrom. Dobbelt blindstudie - 200 pasienter. (Laser treatment of epicondylitis humeri and rotator cuff syndrome. Double blind study - 200 patients. In Norwegian.) Norsk Tidsskrift for Idrettsmedisin 1987;2:6.

 • Haker E, et al. Is low-energy laser treatment effective in lateral epicondylalgia? J of Pain and Symptom Management 1991;6(4):241.

 • Hopkins GO, et al. Double-blind crossover study of laser versus placebo in the treatment of tennis elbow. Proc International Congress on Lasers, "Laser Bologna," 1985:210. Monduzzi Editore S.p.A., Bologna.

 • Palmieri B. A double-blind stratified crossover study of amateur tennis players suffering from tennis elbow using infrared laser therapy. Medical Laser Report 1984;1:3-14.

 • Simunovic Z, Trobonjaca T, et al. Treatment of medial and lateral epicondylitis - tennis and golfer elbow - with low-level laser therapy: a multicenter double-blind, placebo-controlled clinical study on 324 patients. J Clin Laser Med & Surg 1998;16(3):145-151.

 • Vasseljen O, et al. Low-level laser versus placebo in the treatment of tennis elbow. Scand J Rehab Med 1992;24:37. Also in Physiotherapy 1992;5:329.

Fibromyalgie.

 • Scudds RA, et al. A double-blind crossover study of the effects of low-power gallium arsenide laser on the symptoms of fibrositis. Physiotherapy Canada 1989;41:(suppl 3):2.

Peesaandoeningen.

 • Loegdberg-Andersson M, et al. Low-level laser therapy (LLLT) of tendinitis and myofascial pains - a randomized, double-blind, controlled study. Laser Therapy 1997;2(9):79-86.

 • Meier JL, Kerkour K. Traitement laser de la tendinite. Med et Hyg 1989;46:907-911.

 • Saunders L. The efficacy of low-level laser therapy in supraspinatus tendonitis. Clin Rehab1995;9.