Modelformulier voor herroepingsrecht

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  • Aan:
    RelexZ
    Dennendijk 35
    5453RW Langenboom
    info@relexz.nl
  • 0031(0)486436873

 

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer-Factuurnummer :

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 — Naam/Namen consument(en)

 

 

 — Adres consument(en) :

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.